لایک‌های پست

صدا و ندای درون

تعداد کل لایک ها: ۴

بنیان گذار برخط نیوز barkhatnews.com
من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
محقق و علاقه مند به یادگیری